KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
-    Migrator — dobowa migracja danych
Studentom i pracownikom przypominamy, że pomiędzy systemem USOS (baza danych Oracle) a serwisem internetowym USOSweb ma miejsce migracja danych. Migracja danych odbywa się raz na dobę około godziny 5 rano. Migracja to synchronizacja danych pomiędzy centralną bazą USOS a serwisem internetowym USOSweb i innymi lokalnymi systemami uczelnianymi (UL, APD). W praktyce, przykładowo, zmiany wprowadzone w bazie USOS Oracle 20 listopada są widoczne w serwisie USOSweb następnego dnia tj. 21 listopada, po migracji danych.

Kierunek Inżynieria Środowiska, kierunek Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria i Gospodarka Wodna

Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS
— rozliczenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych,
— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— rejestracje żetonowe UL-USOS,
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— jakość kształcenia, system ankietowania USOS,
— harmonogramy zajęć.

Dawid Guzicki
tel. 12 662 41 32
al. Mickiewicza 24/28, p. 244
e-mail: dawid.guzicki@urk.edu.pl

      

Kierunek Geodezja i Kartografia, kierunek Gospodarka Przestrzenna,
Architektura Krajobrazu — Jednostka Międzywydziałowa

Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS
— rozliczenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych,
— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— wystawianie faktur VAT,
— harmonogramy zajęć.


mgr inż. Iwona Chrobak
tel. 12 662 45 16
ul. Balicka 253c, p. 237
e-mail: iwona.chrobak@urk.edu.pl


Problemy z językiem obcym w USOS
Studium Języków Obcych
dr inż. Karol Król
tel. 12 662 40 16
al. Mickiewicza 24/28, p. 244
e-mail: karol.krol@urk.edu.pl
    Problemy z zajęciami WF w USOS
Studium Wychowania Fizycznego
mgr Janusz Waligóra
tel. 12 662 41 38
al. Mickiewicza 24/28
e-mail: wf.rej@urk.edu.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies