KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Rada Wydziału

aktualizacja – 20 października 2014 r.

Terminy posiedzeń Rad Wydziału IŚiG w roku akademickim 2014/2015
rok 2014 — 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia,
rok 2015 — 21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 8 lipca


Prof. dr hab. inż. Krzysztof OSTROWSKI
Dziekan Wydziału

Dr hab. inż. Bogusław MICHALEC, prof. UR
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na kierunkach:
Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna

Dr hab. inż. Andrzej KWINTA
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na kierunkach:
Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK
Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych na kierunkach:
Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Prof. dr hab. inż. Wacław BIEDA
Prof. dr hab. inż. Krzysztof BOROŃ
Prof. dr inż. arch. Bohdan CHERKES
Prof. dr hab. inż. Krzysztof GAWROŃSKI
Prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK
Prof. dr hab. inż. Urszula LITWIN
Prof. dr hab. inż. Krzysztof MAŚLANKA
Prof. dr hab. inż. Janusz MICZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Andrzej MISZTAL
Prof. dr hab. inż. Jan PAWEŁEK
Prof. dr hab. Marek PTAK
Prof. dr hab. inż. Artur RADECKI-PAWLIK
Dr hab. inż. Volodymyr HLOTOW, prof. UR
Dr hab. inż. Jan RADOŃ, prof. UR
Dr hab. inż. Stefan SATORA, prof. UR
Dr hab. inż. Wojciech PRZEGON, prof. UR
Dr hab. inż. Eugeniusz ZAWISZA, prof. UR
Dr hab. inż. Jan ZARZYCKI, prof. UR
Dr hab. inż. Tomasz BERGEL
Dr hab. inż. Piotr BUGAJSKI
Dr hab. inż. Krzysztof CHMIELOWSKI
Dr hab. inż. Tadeusz GARGULA
Dr hab. inż. Józef HERNIK
Dr hab. inż. Piotr HERBUT
Dr hab. inż. Jarosław JANUS
Dr hab. inż. Grzegorz KACZOR
Dr hab. inż. Grzegorz NAWALANY
Dr hab. inż. Włodzimierz KANOWNIK
Dr hab. inż. Marek RYCZEK
Dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI
Dr hab. inż. Andrzej STRUŻYŃSKI
Dr hab. inż. Andrzej WAŁĘGA
Dr hab. inż. Agnieszka ZIERNICKA-WJTASZEK
Dr hab. inż. Marek TARNAWSKI
       Dr inż. Stanisław BACIOR
Dr inż. Maciej BROŻEK
Dr inż. Andrzej BOGDAŁ
Dr inż. Klemens GODEK
Dr inż. Andrzej GRUCHOT
Dr inż. Jacek FLOREK
Dr inż. Zbigniew SIEJKA
Dr inż. Marek ŚLUSARSKI
Dr inż. Tomasz KOWALIK
Dr inż. Bogusława KWOCZYŃSKA
Dr inż. Agnieszka POLICHT-LATAWIEC

Mgr inż. Barbara MIELENZ
Inż. Halina STACHURA
Mgr inż. Zbigniew ZUŚKA

Dr inż. Elżbieta MŁYNARCZYK
Przedstawiciel Związków Zawodowych — Solidarność

Dr inż. Władysława MORZYNIEC
Przedstawiciel Związków Zawodowych — Solidarność

Dr inż. Jan KOŁODZIEJ
Przedstawiciel Związków Zawodowych — ZNP

Agnieszka GŁOWACKA
Przedstawiciel studentów — kierunek Gik
Inż. Magdalena KOWACKA
Przedstawiciel studentów — kierunek GiKŚ
Sabina KOZAK
Przedstawiciel studentów — kierunek GiK
Inż. Ewa KRANC
Przedstawiciel studentów — kierunek GiK
Maria KIPEK
Przedstawiciel studentów — Architektura Krajobrazu
Inż. Anna ORLOF
Przedstawiciel studentów — kierunek IŚ
Anna SIKORA
Przedstawiciel studentów — kierunek IŚ
Michał UNIWERSAŁ
Przedstawiciel studentów — kierunek GiK
Wojciech WOŹNIAK
Przedstawiciel studentów — kierunek GiK
Justyna WRÓBEL
Przedstawiciel studentów — kierunek GiK
Mgr inż. Magda PLUTA — przedstawiciel doktorantów

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies