KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

 

Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na kadencję 2016-2020

Dr hab. inż. Jacek M. PIJANOWSKI — Przewodniczący


Dr hab. inż. Agnieszka POLICHT-LATAWIEC — Z-ca Przewodniczącego Dr inż. Krystyna MICHAŁOWSKA — Sekretarz Komisji
Dr inż. Tomasz STACHURA — Koordynator Komisji ds. Informatycznych

Stali przedstawiciele Katedr WIŚiG
Dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK (KIWIG) — Prodziekan Wydziału ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu
Dr hab. inż. Jan ZARZYCKI, prof. UR (KEKiOP)
Dr hab. inż. arch. Piotr HERBUT (KBW)
Dr Agnieszka BITNER-FIAŁKOWSKA (KGRKiF)
Dr inż. Barbara PRUS (KGPiAK)
Dr inż. Ewelina ZAJĄC (KMiKŚ)
Dr hab. inż. Grzegorz KACZOR(KISiGW)
Dr Piotr DYMEK (KZM)

Koordynatorzy wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS


Dr hab. inż. Józef HERNIK - kierunek Gospodarka Przestrzenna
Dr hab. inż. Andrzej STUŻYŃSKI - kierunek Inżynieria Środowiska oraz Architektura Krajobrazu
Dr inż. Jacek FLOREK - kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna
Dr inż. Agnieszka WNĘK - kierunek Geodezja i Kartografia

Koordynatorzy Visiting Professors


Dr inż. Barbara SKOWERA
Dr inż. Tymoteusz ZYDROŃ

Dr hab. inż. Józef HERNIK — Koordynator wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS dla Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (nie jest Członkiem Komisji)

 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na kadencję 2012-2016

Dr hab. inż. Jacek M. PIJANOWSKI — Przewodniczący


Dr inż. Agnieszka POLICHT-LATAWIEC — Z-ca Przewodniczącego Dr inż. Krystyna MICHAŁOWSKA — Sekretarz Komisji
Dr inż. Tomasz STACHURA — Koordynator Komisji ds. Informatycznych

Stali przedstawiciele Katedr WIŚiG
Dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK (KIWIG) — Prodziekan Wydziału ds. Studiów Stacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu i Studiów Niestacjonarnych oraz Spraw Ogólnych
Dr hab. inż. Jan ZARZYCKI, prof. UR (KEKiOP)
Dr hab. inż. arch. Piotr HERBUT (KBW)
Dr hab. inż. Andrzej WAŁĘGA (KISiGW)
Dr Agnieszka BITNER-FIAŁKOWSKA (KGRKiF)
Dr Wojciech MŁOCEK (KZM)
Dr inż. Barbara PRUS (KGPiAK)
Dr inż. Ewelina ZAJĄC (KMiKŚ)

Koordynatorzy wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS


Dr hab. inż. Andrzej STRUŻYŃSKI (Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu)
Dr inż. Jacek FLOREK (Inżynieria i Gospodarka Wodna)
Dr inż. Tomasz SALATA (Geodezja i Kartografia)

Koordynatorzy Visiting Professors


Dr inż. Barbara SKOWERA
Dr inż. Tymoteusz ZYDROŃ

Dr hab. inż. Józef HERNIK — Koordynator wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS dla Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (nie jest Członkiem Komisji)

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies