KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Koło Naukowe Inżynierii ŚrodowiskaKoło Naukowe Inżynierii Środowiska
Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia, proponowanym studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy są studenckie Koła Naukowe.
W ramach naszego Wydziału działa szereg sekcji Kół Naukowych, których działalność buduje obraz życia akademickiego Wydziału.

  
  Koło Naukowe Inżynierii Środowiska na Facebook

Strona internetowa Koła Naukowego Inżynierii Środowiska — [www]


Prezentacja Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies