KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Inżynieria Środowiska — studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 24.10.2017
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek: Inżynieria Środowiska... [więcej]


Terminy egzaminu dyplomowego
aktualizacja: 07.09.2017
------------------------------------

Terminy egzaminów dyplomowych magisterskich...


Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 06.11.2017
------------------------------------

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej inżynierskiej... [więcej]

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej magisterskiej... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Numer konta bankowego
dodano: 15.04.2016
------------------------------------

Dotyczy studiów stacjonarnych.
Numer konta do wpłat za: legitymacje, dyplomy i ich duplikaty
71 1060 0135 1100 0009 9990 0302


Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej
aktualizacja: 23.05.2017
------------------------------------

Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: - do wyboru specjalizacji - do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie do dnia do 26 maja 2017 r. w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja wyboru specjalizacji — [pobierz]

Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [pobierz]


Egzamin dyplomowy
dodano: 05.04.2016
------------------------------------
Przedmioty zawodowe umożliwiające przygotowanie pracy inżynierskiej: [pobierz]

Praca dyplomowa MAGISTERSKA
aktualizacja: 08.06.2017
------------------------------------

Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej magisterskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów - do 19.06.2017r.... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]


Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]
Karta obiegowa — [pobierz]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Zał. 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Zał. 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Zał. 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz-docx]
Zał. 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz-docx]
Zał. 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Zał. (1-5) w formacie docx[pobierz]


Praca dyplomowa INŻYNIERSKA
aktualizacja: 13.12.2017
------------------------------------

Studenci IV roku studiów stacjonarnych zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz kompletem dokumentów do 10 stycznia 2018 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]


Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]
Karta obiegowa — [pobierz]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego
dodano: 30.06.2015
------------------------------------
Dotyczy studiów stacjonarnych.
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 [więcej]
Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: - do wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej poprzez złożenie do dnia do 26 maja 2017r. w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja: [Tutaj]

Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Harmonogram 7-go semestru studiów
aktualizacja: 24.10.2017
------------------------------------

Organizacja 7-go semestru studiów
Semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]


Program studiów
aktualizacja: 13.10.2016
------------------------------------

 Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Program studiów II stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
będzie realizowany od lutego 2017r. [pobierz]

Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2015/2016 [pobierz]

Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2014/2015 [pobierz]

Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2013/2014 [pobierz]

Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2012/2013 [pobierz]

Program studiów I i II stopnia realizowany na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2011/2012 [pobierz]

 

Dziennik i plan praktyk
aktualizacja: 18.02.2013
------------------------------------

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Dziennik Praktyk [pobierz]
Plan praktyki zawodowej [pobierz]


Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Badania profilaktyczne
dodano: 30.04.2010
------------------------------------

Badania profilaktyczne dla studentów II roku można dokonywać bezpłatnie
na podstawie skierowania wystawionego przez dziekanat w:

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie
ul. Komorowskiego 12
rejestracja (12) 421-13-01, (12) 427-80-71
ul. Olszańska 5 (III piętro)
rejestracja (012) 412-05-44

Rejestracji można dokonywać: telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies