KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia — studia niestacjonarne

Terminarz zjazdów, semestr zimowy 17/18Z
aktualizacja: 24.10.2017
------------------------------------

Terminarz zjazdów, semestr zimowy 17/18Z


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 24.10.2017
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, kierunek Geodezja i Kartografia... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


DRUKI — praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 31.05.2016
------------------------------------
Karta obiegowa — [pobierz]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z załącznikami [pobierz], załaczniki:
Załacznik 1.
Załacznik 2.
Załacznik 3.
Załacznik 4.
Załacznik 5.


Numer konta bankowego dla studentów studiów niestacjonarnych
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

Numer konta bankowego dla opłat (legitymacja studencka, duplikat
legitymacji, dyplom, odpis dyplomu w jęz. polskim i angielskim):
33 1060 0135 1100 0009 9990 0307


Wykaz zagadnień
aktualizacja: 27.08.2014
------------------------------------

Wykaz zagadnień do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunku Geodezja i Kartografia... [pobierz wykaz]

Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Programy studiów niestacjonarnych
aktualizacja: 26.07.2017
------------------------------------

pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

   pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

 

pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

   pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016


   pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

   pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015


   pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

   pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014


   pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011, 8 semestrów
   pdf Przedmioty z wyboru, studia I stopnia
    — obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies