KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Zarządzenia Dziekana

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 2/2017

W sprawie: Wprowadzenia procedury pozyskania danych z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na cele edukacyjne oraz potrzeby prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

pobierz zarządzenie: [komunikat]
pobierz wniosek: [wniosek]

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 29 marca 2017


Zarządzenie nr 1/2017

W sprawie: Wprowadzenie procedur przygotowania, realizacji i rozliczania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej profesora wizytującego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

pobierz: [komunikat]

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 16 stycznia 2017


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies