KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Gospodarka Przestrzenna

Terminarz zjazdów, semestr zimowy 16/17Z
aktualizacja: 26.08.2016
------------------------------------

Terminarz zjazdów, semestr zimowy 16/17Z


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 20.01.2017
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017, studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek: Gospodarka Przestrzenna... [więcej]


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 20.01.2017
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017, studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek: Gospodarka Przestrzenna... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 09.05.2016
------------------------------------

Studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie... [więcej]


Karta obiegowa — [pobierz]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Numer konta bankowego dla studentów studiów stacjonarnych
dodano: 15.04.2016
------------------------------------

Dotyczy studiów stacjonarnych.
Numer konta bankowego dla opłat:
71 1060 0135 1100 0009 9990 0302


Numer konta bankowego dla studentów studiów niestacjonarnych
dodano: 17.11.2015
------------------------------------

Dotyczy studiów niestacjonarnych.
Numer konta bankowego dla opłat:
33 1060 0135 1100 0009 9990 0307


Praca dyplomowa inżynierska
aktualizacja: 18.11.2016
------------------------------------

Studenci IV roku studiów stacjonarnych Gospodarka Przestrzenna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów do 9 stycznia 2017 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]


Karta obiegowa — [pobierz]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Efekty kształcenia
aktualizacja: 01.07.2014
------------------------------------

Efekty kształcenia dla kierunku studiów "Gospodarka przestrzenna",
studia I stopnia — profil ogólnoakademicki [pobierz]

Efekty kształcenia dla kierunku studiów "Gospodarka przestrzenna",
studia II stopnia — profil ogólnoakademicki [pobierz]


Dziennik i plan praktyk
aktualizacja: 22.05.2013
------------------------------------

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Dziennik Praktyk — [pobierz]
Plan praktyki zawodowej — [pobierz]
Regulamin praktyki zawodowej — [pobierz]


Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski
aktualizacja: 17.10.2014
------------------------------------

Kierunek Gospodarka Przestrzenna
ZAGADNIENIA na egzamin dyplomowy I stopnia:
kształtowanie środowiska[pobierz],
gospodarka przestrzenna[pobierz],
planowanie przestrzenne[pobierz].


Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Harmonogram 7-go semestru studiów
aktualizacja: 20.10.2016
------------------------------------

Organizacja 7-go semestru studiów
Semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]


Gospodarka Przestrzenna — dziekanat
aktualizacja: 01.10.2016
------------------------------------

Studia stacjonarne
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna — mgr Katarzyna Bugajska
tel. 12 662 41 86, ul. Balicka 253c.

Studia niestacjonarne
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna — mgr Agata Wojciechowska
tel. 12 662 41 66, ul. Balicka 253c, pok.130a.


Badania profilaktyczne
dodano: 23.05.2013
------------------------------------

Badania profilaktyczne dla studentów II roku można
dokonywać bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez dziekanat w:

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie
ul. Komorowskiego 12
rejestracja (12) 421-13-01, (12) 427-80-71
ul. Olszańska 5 (III piętro)
rejestracja (012) 412-05-44

Rejestracji można dokonywać: telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.


Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich
aktualizacja: 16.05.2014
------------------------------------

1. Prof. dr hab. Krzysztof Gawroński — przewodniczący
2. Prof. dr hab. Urszula Litwin
3. Dr hab. Andrzej Kwinta
4. Dr hab. Józef Hernik
5. Dr hab. Tadeusz Gargula
6. Dr hab. Leszek Książek
7. Dr inż. Barbara Prus
8. Dr inż. Mariusz Zygmunt
9. Dr inż. Jarosław Taszakowski
10. Dr Julia Gorzelany
11. Dr hab. Jarema Prykarpatskyy
12. Michał Bojar — przedstawiciel studentów (GP)


Programy studiów
aktualizacja: 17.07.2015
------------------------------------
Programy obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]Programy obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]Programy obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny — wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny — wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies