KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Microsoft Imagine for Students

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji uczestniczy w programie Microsoft Imagine (dawniej: Microsoft DreamSpark), dzięki któremu może udostępniać studentom oraz pracownikom do celów edukacyjnych oprogramowanie firmy Microsoft.

Dostęp do oprogramowania
W celu uzyskania dostępu do zasobów należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką oraz wypełnionym formularzem do administratora systemu, którym jest:
mgr inż. Piotr Dul
al. Mickiewicza 24/28, pokój 532 (przy salach komputerowych)
tel. 12 662 40 71.

Pobierz formularz: [wersja DOC], [wersja PDF]

Strona logowania do platformy Microsoft Imagine.

Ponadto informujemy, że jako użytkownicy systemu Microsoft Imagine zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zasad określonych w Licencji (EULA).

W szczególności zgadzacie się Państwo na wykorzystywania aplikacji pobranych z platformy Microsoft Imagine jedynie do celów dydaktycznych i naukowych. Co do zasady, zabronione jest wykorzystywanie omawianego oprogramowania do celów komercyjnych. Ponadto, pobranie i instalacja udostępnionego na platformie Microsoft Imagine systemu operacyjnego winna być przeprowadzona przede wszystkim w celach związanych z nauką oraz wspieraniem badań wykorzystujących technologię Microsoft. Wszelkie inne wykorzystywanie systemu operacyjnego, np. do ogólnego użytku, należy uważać za niezgodnie z Licencją.Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies