KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Informacje wydziałowe USOSWEB

-   

Migrator — dobowa migracja danych
Studentom i pracownikom przypominamy, że pomiędzy systemem USOS (baza danych Oracle) a serwisem internetowym USOSweb ma miejsce migracja danych. Migracja danych odbywa się raz na dobę około godziny 5 rano. Migracja to synchronizacja danych pomiędzy centralną bazą USOS a serwisem internetowym USOSweb i innymi lokalnymi systemami uczelnianymi (UL, APD). W praktyce, przykładowo, zmiany wprowadzone w bazie USOS Oracle 20 listopada są widoczne w serwisie USOSweb następnego dnia tj. 21 listopada, po migracji danych.


Archiwum Prac Dyplomowych
Szanowni Dyplomanci! Prosimy pamiętać, że praca dyplomowa powinna być wprowadzona do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Archiwizacja pracy w APD jest możliwa jedynie po złożeniu w Sekretariacie AK-SM kompletu dokumentów związanych
z obroną pracy dyplomowej. Na podstawie tych dokumentów tworzony jest profil pracy w APD i pojawia się możliwość archiwizacji pracy. Plik pracy dyplomowej należy nazwać według klucza zamieszczonego na stronie APD. Jeżeli praca dyplomowa
składa się z tekstu zasadniczego oraz rysunków, projektów itp. załączamy tekst zasadniczy oraz rysunki w postaci załączników.

 

Elektroniczny indeks
Informacja dotycząca wdrożenia "elektronicznego indeksu" od roku akademickiego 2012/2013
na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów.

W Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dokumentowanie przebiegu studiów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013 jest prowadzone w formie elektronicznej. Przebieg studiów jest odnotowywany w protokołach zaliczenia przedmiotów i kartach okresowych osiągnięć studenta... [więcej]
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies